to by v tom byl čert…

 

…abysme zejtra v Mostě nevyhráli…víc už sem pro to, domnívam se, udělat nemoh

pernik